Van Polder tot Hollandse Waterlinie

Het Hendrick Hamel Museum is gastheer van een bijzondere expositie: Van Polder tot Hollandse Waterlinie.

De expositie bestaat onder andere uit 19 platen die de geschiedenis vertellen van het ontstaan van de polders in het Rivierengebied, het latere gebruik van het water en de polders als verdedigingsmiddel tijdens belegeringen (80-jarige oorlog) en latere vijandelijke invallen. Het verhaal wordt ondersteund door een aantal objecten, waaronder een prachtige replica van een poldermolen uit de collectie van de eind 18e-eeuwse waterbouwkundig ingenieur Jan Blanken. Hij is tevens de ontwerper van de waaiersluis.

De presentatie is samengesteld door de Werkgroep Vesting Gorinchem en is onderdeel van de promotie van de Oude Hollandse Waterlinie, in aanloop naar de herdenking van het Rampjaar 1672. In dat jaar werden de Nederlanden aangevallen door Frankrijk, Engeland en Munster. Na eerst grote verliezen te hebben geleden, wierpen De Staten van Holland een extra verdedigingslinie op: de Hollandse Waterlinie. Deze bleek onneembaar, zelfs voor het Franse leger van Louis XIV.

De expositie is te zien tot 12 september 2021.