Missie, visie en beleid

Hendrick Hamel Foundation

De stichting heeft ten doel:

  • het beheren en beschermen van de naam van de historische figuur “Hendrick Hamel” (1630-1692), maritiem boekhouder bij de Verenigde Oost-Indische Compagnie, geboren en getogen te Gorinchem en alles wat daarmee betrekking heeft;
  • het bevorderen van de promotie van de gemeente Gorinchem in Nederland en Zuid-Korea in de meest ruime zin en in relatie tot de historische figuur “Hendrick Hamel” en het bevorderen van alle activiteiten die daartoe kunnen bijdragen, zoals het organiseren van uitwisselingen op toeristische en cultureel terrein, het organiseren van promotieactiviteiten, handelsmissies, (doen) verrichten van wetenschappelijk onderzoek, etcetera.
  • het bevorderen van de naamsbekendheid van deze historische figuur in het bijzonder in de relatie van de gemeente Gorinchem met Zuid-Korea in het algemeen en de gemeente Gang-Jin in het bijzonder en daarom aanhalen en verbreden van de banden met Zuid-Korea en de gemeente Gorinchem;
  • zorgdragen dat op historisch verantwoorde wijze de naam “Hendrick Hamel” wordt gebruikt en niet wordt misbruikt;
  • het stichten, exploiteren en in standhouden van een “Hendrick Hamel Huis” op of in de nabijheid van het oorspronkelijke geboortehuis van “Hendrick Hamel” aan de Kortendijk in de gemeente Gorinchem en het exploiteren hiervan als bezoekers/informatiecentrum, annex museum/galerie.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het promoten en beschermen van de naam “Hendrick Hamel”, het realiseren van het geboortehuis van Hendrick Hamel en de exploitatie daarvan en alles wat daarmee in relatie kan worden gebracht.

Beleidsplan

Bekijk hier het beleidsplan 2022-2025.

Bestuur

jeroen-van-rosmalen

Jeroen van Rosmalen

voorzitter

frank-visch

Frank Visch

secretaris

sjaak-van-boxtel

Sjaak Van Boxtel

penningmeester

evert-van-sprakelaar

Evert van Sprakelaar

bestuurslid

dick-van-zanten

Dick van Zanten

bestuurslid

Overzicht bestuur, functies, nevenfuncties en rooster van aftreden (bekijken)

Management Team

VACATURE
Algemeen Management (Pers, Communicatie en Marketing)

Mathieu van Pelt
Conservator
mathieu@hendrickhamelmuseum.nl

VACATURE
Manager Facilitaire Zaken

Committee van Aanbeveling

De heer prof. mr. dr. J.P. Balkenende

De heer prof. mr. dr. J.P. Balkenende

• Voormalig minister-president van Nederland (22 juli 2002 tot 14 oktober 2010)
• Hoogleraar, verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam
• Partner bij Ernst & Young Nederland

De heer H. Smits

De heer H. Smits

Honorair Consul-generaal van Korea

De heer A. Hettinga

De heer A. Hettinga

Algemeen directeur Arriva Nederland

De heer Dr. A. Doedens

De heer Dr. A. Doedens

• Historicus
• Publicist Nederlandse Geschiedenis, 16de tot 20ste eeuw
• Diverse publicaties over Hendrick Hamel

De heer P. van Vlijmen

De heer P. van Vlijmen

Directeur Defensie Musea

Mevrouw L. Meijer

Mevrouw L. Meijer

Harpiste, winnares Nederlandse muziekprijs

De heer V. Deconinck

De heer V. Deconinck

Mediatrainer, talkshow-host, presentator, dagvoorzitter/discussieleider

De heer Prof. Dr. B.C.A. Walraven

De heer Prof. Dr. B.C.A. Walraven

Hoogleraar, verbonden aan de Universiteit van Leiden, expertise Koreaanse studies

De heer H.A.J. Tuerlings

De heer H.A.J. Tuerlings

Burgemeester van Reusel-De Mierden

prof. dr. Joseph Kessels

prof. dr. Joseph Kessels

Onderwijskundige en hoogleraar Human Resource Development aan de Universiteit Twente, bekend van zijn theorie over het ontwerpen van leerprocessen.
(foto: josephkessels.com)

Financiën en ANBI

Beloningsbeleid

Bestuursleden ontvangen jaarlijks voor hun werkzaamheden geen vergoeding (€ 0,00).
Zij ontvangen verder van de stichting geen vergoeding van (kleine) onkosten (€ 0,00).

Beleidsplan

Bekijk hier het beleidsplan 2022-2025.

Jaarverslag

Bekijk hier het jaarverslag 2023.

Financieel overzicht

Bekijk hier de jaarrekening van 2023 van onze organisatie.

ANBI

Bekijk hier de ANBI informatie van onze organisatie.

Governance Code Cultuur

Bekijk hier de Governance Code voor Cultuur.

Bekijk hier hoe het Hendrick Hamel Museum de Governance Code voor Cultuur toepast.

Ethische Code voor Musea

Bekijk hier de Ethische Code voor Musea.

Bekijk hier hoe het Hendrick Hamel Museum de Ethische Code voor Musea toepast.

© Copyright 2024 - Hendrick Hamel Museum