De Statenbijbel van 1662

Op 10 december 1658 gaven burgemeesters en regeerders van de stad Gorcum Helmich Adriaanz van Cappel autorisatie om „den bibel te mogen drukken, verkoopen en de uytgeven, in ’t geheel oftendeele, in sulckenformaet als hem goetdunckensal ‟.

Stadssecretaris Hugo van Boxel moest dan wel elk exemplaar van zijn handtekening voorzien. Deze Statenbijbel in folioformaat kwam vanwege de hoge kosten in 1662 tot stand in samenwerking met Jan Barendsz Smient te Dordrecht en is aldaar gedrukt door Jacob Braat in zijn drukkerij: „In de Werckende Hoop‟.

Beschrijving van de Gorcumse Statenbijbel 1662

3 delen in 1 band met de Apocriefen. Folio. De Statenbijbel van Van Cappel bevat alle elementen die we ook in andere Statenbijbels aantreffen.

We vinden:

 • Titelpagina
 • Acte van autorisatie
 • Voorwoord van de Staten-Generaal
 • Register Oude Testament
 • Oude Testament met kanttekeningen
 • Titelblad Nieuwe Testament
 • Register Nieuwe Testament
 • Nieuwe Testament met kanttekeningen
 • Titelblad Apocriefe Boeken
 • Waerschouwinge Apocriefe Boeken
 • Apocriefe Boeken

De kaarten in de Statenbijbel van Van Cappel 1662

In de bijbel van Van Cappel zijn 6 bijgebonden Bijbelkaarten van Nicolaes Visscher.

 • De Wereldkaart
 • Het Paradijs
 • De Woestijnreis
 • Jeruzalem
 • Het Beloofde Land
 • De Zendingsreizen