Gorcumse Meesters in het Hamelhuis

Schilderijen van vier Gorcumse Meesters hangen in de Stijlkamer van het Hamelhuis. De schilderijen zijn in bruikleen van Kunsthandel P.de Boer uit Amsterdam Keizersgracht 542, gespecialiseerd in Nederlandse en Vlaamse Oude Meesters.

Rafael Camphuysen, Landschap met gebouwen.
Rafael Camphuysen, geboren ca. 1597-1598 in Gorinchem als zoon van chirurgijn Govert Rafaelsz Camphuijsen en Margaretha Verbrugh. In de huwelijks-aantekeningen van Amsterdam leest men : ” 1626. 24 October : Raphael Camphuysen, van Gorcum, oud 28 jaren, schilder, vertoont het consent van zijnen vader Govert Raphaelsz. Camphuysen, wonende op de Keyzersgracht, met Magtelt Crose van Hensberge, oud 32 jaren, ouders dood”.
Hij is op 23 oktober 1657 begraven in de Nieuwe Kerk in Amsterdam.
Het geboortehuis van Joachim en Rafael Camphuysen; Molenstraat 29 te Gorinchem.

Joachim Camphuijsen, Bergachtig-landschap met herder en vee.
Joachim Camphuijsen werd geboren 1602 als zoon van Govert Rafaelsz Camphuijsen en Margaretha Verbrugh. Later trok hij naar 12 Amsterdam, waar hij samenwerkte met Gorcumer Aert van der Neer. In 1633 werkten Camphuysen en Van der Neer samen aan een schilderij, dat ze ook beiden signeerden. Hij is in de Nieuwe Zijdskapel te Amsterdam begraven op 21 januari 1659.

Jan Olys, Interieur met soldaten.
Jan Olys, schilder, tekenaar. Hij is geboren in Gorinchem omstreeks 1610. Zijn vroegst gedateerde werk is van 1629. In 1631 schilderde hij een werk in Rome, een schilderij Diana en Actaeon, vroeger in de Lüdinghausen-Wolff collectie in Mitau, zou gesigneerd en gedateerd zijn: J. Olis Roma pinsit Ao. 1631. Vanaf juli 1632 lid van het Dordtse gilde; in 1637 getrouwd; in 1638 en 1641 had hij in Dordrecht leerlingen en in 1638 werd hij er ook vermeld als wijnkoper; 1643 laatste vermelding (als wijnhandelaar) in het Dordtse gilde. Gehuwd Dordrecht 17 maart 1637 Joannes Olis,schilder, jm van Gorcom, wonende in de Wijnstraet bij de Catharina (Aarts) van der Beeck (Verbeeck), van Middelburg, weduwe van Willem Barentsen,wijnkoper, wonende in den Houttuijn. Samuwel Canijn of Canin voor de ene helft, en Adriaen Besemer, burgemeester, gemachtigde van Janneken Eems, weduwe van Isaack Canijn, voor de andere helft, verkopen aan Leendert van Orten of Ortt, het huis en erf in de Houttuyn in Dordrecht genaamd ’t Hoff van Hollant’, voor 5100 gulden. Het strekt zich uit van voor van de Voorstraet tot achter in de Wijngaertstraet. Belend door Jan Olis en Matheus van den Brouck. Notarieel Archief. Vanaf 1651 vinden we hem in Heusden. Tussen 1654 en 1673 wordt hij enkele malen vermeld als schepen; in 1657 burgemeester; in 1670 belastinginner. Hij is gestorven in Heusden op 6 juni 1676.

Aert van der Neer, Interieur van de smidse.
Aert, Aernout of Artus van der Neer werd in 1603 in de Gasthuisstraat te Gorinchem als zoon van bakker Egrom Aertsz van der Neer en Aeltje Jans. Van Der Neer woonde in Gorinchem als steward aan de heren van Arkel. Aert van der Neer verliet in 1625 zijn geboorteplaats Gorinchem om in Klundert te gaan wonen, alwaar hij hetzelfde militaire maar niet nader omschreven ambt op zich nam als zijn eigen vader eertijds had vervuld. Zijn vader was tijdens zijn leven „major op ‟t fort Suykersberch gelegen in de Clundert‟. Als Aert op 16 maart 1629 met het uit Bergen op Zoom afkomstige meisje Lijsbeth Goverts trouwt woont hij in Amsterdam, waar hij voorgoed zou blijven. Lijsbeth is de dochter van Jan Goverts Lijsbeth Deens. Op 28 oktober van dat zelfde jaar wordt hun eerste kind gedoopt, een dochter genaamd Grietje. Eglon, hun volgende kind, werd vernoemd naar zijn grootvader van vaderskant, Eigrum Aertsz van der Neer. Hij zou ook schilder worden. Aert zal de ambities van zijn zoon toegejuicht hebben. Enkele vroege figuurstukken van hem laten zien dat hij zelf ook figuurschilder had willen worden. Maar zijn pogingen verraden een evident gebrek aan talent. Aert wilde natuurlijk dat zijn zoon wel zou slagen zodat zijn zoon bij leermeester Van Loo in de leer ging, de beste van Amsterdam. Aert kreeg nog 4 kinderen De landschappen die Van der Neer schilderde, kon hij maar moeilijk aan de man brengen. De schilderijen werden op nauwelijks enige waarde geschat en brachten net genoeg op om in de primaire levensbehoeften te voorzien. Om extra inkomen te vergaren, was Van der Neer vanaf 1659 de waard van de De Graeff van Hollant, gelegen aan de Kalverstraat. Deze wijntapperij werd in 1662 wegens een faillissement gesloten. Van der Neer stierf in 9 november 1677 in armoede in zijn woning aan de Kerkstraat te Amsterdam. Uit zijn nalatenschap kon worden opgemaakt dat hij zich in de laatste jaren van 13 zijn leven hernieuwd op het schilderen had gestort. Hij werd 13 november begraven op het Heiligewegs en Leidse kerkhof te Amsterdam.