Privacystatement

Stichting Hendrick Hamel Foundation (hierna: Hamel Foundation) heeft de privacy van haar bezoekers in een hoog vaandel staan en hanteert een duidelijk en strikt privacy beleid. Het privacy beleid bepaalt uitgebreid hoe de Hamel Foundation omgaat met de gegevens van haar bezoekers en wat de bezoekers kunnen doen als zij bepaalde informatie niet wensen te ontvangen of te verstrekken. Het is daarom dat zij haar bezoekers hierover informeert.

Hoe gaat de Hamel Foundation om met mijn persoonlijke en zakelijke gegevens?
Vertrouwelijk
De Hamel Foundation respecteert de privacy van bezoekers op onze site en wij dragen er zorg voor dat de informatie die u aan ons beschikbaar stelt vertrouwelijk wordt behandeld.

Bezoeken website
U kunt onze website bezoeken zonder ons te vertellen wie u bent of welke informatie dan ook over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u vragen – om bijvoorbeeld met u te corresponderen, een bestelling te verwerken of een inschrijving te kunnen verwezenlijken.

Hoe gebruiken we informatie?
We zullen u te allen tijde laten weten hoe we deze informatie zullen gebruiken. De Hamel Foundation stelt deze gegevens onder geen beding zonder uw toestemming beschikbaar aan derden, behalve:
aan derden die worden ingeschakeld om uw aangekochte product te kunnen leveren als de Hamel Foundation hier wettelijk toe verplicht wordt
als dit noodzakelijk is om de rechten van de gebruiker van de Hamel Foundation diensten of om de rechten van de Hamel Foundation te beschermen

Hoe gaat de Hamel Foundation om met de website bezoekgegevens?
Om onze site te kunnen beoordelen worden gegevens geregistreerd over o.a. het aantal, tijdstip en duur van uw bezoek. Zolang u daar zelf geen actie op onderneemt, zijn uw privé-gegevens niet bekend bij ons.

Hoe gaat de Hamel Foundation om met mijn bestel- en productgegevens?
Als u een bestelling doet of een product via onze site koopt, dan worden deze gegevens alleen gebruikt om uw bestelling uit te kunnen voeren en om een beeld te krijgen van uw wensen. Deze gegevens helpen ons om de site en het productaanbod beter te kunnen aanpassen op uw wensen.

Hoe gaat de Hamel Foundation om met gegevens bij prijsvragen en acties?
Als u reageert op een prijsvraag of een actie, dan vragen wij uw naam, adres en e-mailgegevens op te geven. Deze gegevens worden gebruikt om de actie uit te voeren, prijswinnaars op de hoogte te stellen van hun prijs en om de reacties op de actie te meten. Tevens vermelden we erbij dat de door u versterkte gegevens gebruikt kunnen worden ten behoeve van promoties, reclames, aanbiedingen en overige informatieverstrekking van de Hamel Foundation.

Hoe gaat de Hamel Foundation om met veiligheid en kwaliteit?
We beschermen de kwaliteit en integriteit van uw persoonlijke informatie en zullen zo snel mogelijk aan uw verzoek tot correctie van onjuistheden in uw persoonlijke informatie voldoen.

Hoe gaat de Hamel Foundation om met links naar andere sites?
Onze site bevat links naar andere websites. Deze sites worden wel getoetst op betrouwbaarheid, maar de Hamel Foundation accepteert geen verantwoordelijk voor de privacyreglementen en/of de inhoud van deze sites.