HENDRICK HAMEL FOUNDATION

Doel:

 1. De stichting heeft ten doel:
 2. het beheren en beschermen van de naam van de historische figuur “Hendrick Hamel” (1630-1692), maritiem boekhouder bij de Verenigde Oostindische Compagnie, geboren en getogen te Gorinchem en alles wat daarmee betrekking heeft;
 3. het bevorderen van de promotie van de gemeente Gorinchem in Nederland en Zuid-Korea in de meest ruime zin en in relatie tot de historische figuur “Hendrick Hamel” en het bevorderen van alle activiteiten die daartoe kunnen bijdragen, zoals het organiseren van uitwisselingen op toeristische en cultureel terrein, het organiseren van promotieactiviteiten, handelsmissies, (doen) verrichten van wetenschappelijk onderzoek, etcetera.
 4. het bevorderen van de naamsbekendheid van deze historische figuur in het bijzonder in de relatie van de gemeente Gorinchem met Zuid-Korea in het algemeen en de gemeente Gang-Jin in het bijzonder en daarom aanhalen en verbreden van de banden met Zuid-Korea en de gemeente Gorinchem;
 5. zorgdragen dat op historisch verantwoorde wijze de naam “Hendrick Hamel” wordt gebruikt en niet wordt misbruikt;
 6. het stichten, exploiteren en in standhouden van een “Hendrick Hamel Huis” op of in de nabijheid van het oorspronkelijke geboortehuis van “Hendrick Hamel” aan de Kortendijk in de gemeente Gorinchem en het exploiteren hiervan als bezoekers/informatiecentrum, annex museum/galerie.
 7. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

het promoten en beschermen van de naam “Hendrick Hamel”, het realiseren van het geboortehuis van Hendrick Hamel en de exploitatie daarvan en alles wat daarmee in relatie kan worden gebracht.

Bestuur

 • T.H. (Jeroen) van Rosmalen, voorzitter
 • F.V. (Frank) Visch, secretaris
 • J.J. (Sjaak) Van Boxtel, penningmeester
 • E. (Evert) van Sprakelaar, lid

Contactgegevens

Stichting Hendrick Hamel Foundation
Kortendijk 67
4201 KS  Gorinchem

Tel +31 (0)183 – 200 100 / +31 (0)6 – 11 21 50 32
Mail info@hendrickhamelmuseum.nl

Rabobank: NL28 RABO 0301 9302 87
KvK 11061818
RSIN/fiscaal nummer ANBI : 814752615

Beloningsbeleid

Bestuursleden ontvangen jaarlijks voor hun werkzaamheden geen vergoeding (€ 0,00).
Zij ontvangen verder van de stichting geen vergoeding van (kleine) onkosten (€ 0,00).

Beleidsplan

Beleidsplan Hendrick Hamel Foundation 2019: Hamelmuseum_Governance_20200711.pdf

Financieel overzicht

Jaarrekening 2020