De stad Gorinchem 1662-1762

De expositie geeft aandacht aan de periode van 1662-1762 in Gorcum; De invloed en de betrokkenheid van Gorcum bij van de Admiraliteit “De Maze”. Zijn rol in de Engelse Oorlogen, vanaf de eerste Engelse oorlog voeren schepen mee die naam Gorcum of Gorinchem dragen.

De export van pijpen, Gorcum is op dat moment de tweede exportstad van pijpen in de Republiek der Zeven Verenigde Provinciën, en de 20 bijbeluitgaven tussen 1662 en 1762 tonen ons hoe belangrijk de positie van onze stad in deze periode is. Daardoor floreerde de handel en nijverheid en ook kunstenaars vestigen zich in Gorcum.

Al deze onderwerpen en meer komen aan bod in deze prachtige expositie “De stad Gorcum 1662-1762″ waar de prachtige gravures, aquarellen en voorwerpen uit deze periode het aanzien aantonen.

De expositie is te bezoeken van 27 september tot 31 oktober in het Hendrick Hamel Museum.

Foto’s: Dick Bosch

Expositie “De stad Gorinchem 1662-1762”
Expositie “De stad Gorinchem 1662-1762”