Disclaimer

Stichting Hendrick Hamel Foundation (hierna: Hamel Foundation) heeft deze informatie met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Hamel Foundation geeft echter geen enkele garantie noch accepteert Hamel Foundation enige aansprakelijkheid in relatie tot de compleetheid en actuele status van de gegeven informatie.

Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan, of aanspraken gemaakt worden op de inhoud van deze website, brochures, flyers, advertenties en overige publicaties van Hamel Foundation.