Wie was Hendrick Hamel? Hoe heeft hij Korea ontdekt? Waarom kennen vele Gorcumers het verhaal van onze beroemde zeeheld nog niet? Ondek het reilen en zeilen van het Hendrick Hamel Museum.