In het Hamelhuis, waakt een geest… Een geest van de huishoudster van Hendrick Hamel. In de verre reis die hij maakte, bleef zij alleen en verliefd achter. In dit ‘Gorcumse Geheim’ vertelt Roy Grünewald het tragische en beangstigende verhaal van deze vrouw. Esmay Usmany speelt niet alleen de rol van deze geest, maar zingt ook het prachtige lied, dat de huishoudster voor Hamel achterliet.